Intern

From FourMs

Jump to: navigation, search

Contents

Activities in the FourMs Lab

Administrative koder

 • NFR
  • Prosjektkode: 183180
 • IMV
  • Prosjektkode: 143037
  • Stedkode: 143610
  • Tiltakskode: 410000
  • Adresse: PB 1017 Blindern, 0315 Oslo
 • IFI
  • Prosjektkode: 190506
 • UiO
  • Universitetet i Oslo
  • Regnskapsseksjonen – Sentralt fakturamottak
  • Postboks 1074 Blindern
  • 0316 Oslo


SVN

Fra terminal bruk følgende kommando for å laste ned SMA-filene første gang:

svn checkout svn+ssh://brukernavn@svn.uio.no/svnroot/imv-sma SMA

Deretter kan man bruke følgende for å oppdatere når man står i mappen:

svn update

På Windows kan det være en fordel å bruke programmet tortoise SVN for å holde SVN-mapper oppdatert. På Mac fungerer Versions bra.

Filserver

Mac, Terminal

From terminal, first login to hf-lager

ssh hf-lager.uio.no

second, cd into the folder:

cd /hf/notarius/imv-musicalactions


Mac, Cyberduck client

Download and install cyberduck if you don't have it

* choose open connection
* choose SFTP (SSH File Transfer Protocol)
* server: hf-lager.uio.no
* username: your username
* password: your password
* path: /hf/notarius/imv-musicalactions


Old version

Koble til:

smb://hf-lager/imv-musicalactions

Plakatutskrift på Pollock fra terminal

ssh login.ifi.uio.no
cd til riktig mappe
lpr -Ppollock -o media=a0 -o scaling=100 filename.pdf
Personal tools